Author Details

Savitska, L.M., MI HRC “Kyiv Regional Hospital N 2”, Kyiv, Ukraine