DOI: https://doi.org/10.22141/2307-1257.0.2.04.2013.85358

Тромботична тромбоцитопенічна мікроангіопатія

O.I. Taran

Abstract


Визначення поняття
Тромботична тромбоцитопенічна мікроангіопатія (ТМА) — судинне ураження (переважно артеріол і капілярів) різних органів унаслідок ушкодження ендотелію та оклюзія просвіту судин тромбоцитарними тромбами. Існує декілька форм ТМА, що наведені в табл. 1.


References


Нефрология: Национальное руководство (глав. ред. — акад. РАМН Н.А. Мухин). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. —

С. 345-359.

Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Руководство для практикующих врачей / Под ред. Н.А. Мухина, А.В. Козловской, Е.М. Шилова. — М.: Литтерра, 2006. — С. 388-399.

Руководство по нефрологии / Под ред. Роберта В. Шрайера: Перевод с англ. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 2009. — С. 303-394, 418.


Copyright (c) 2016 KIDNEYS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© "Publishing House "Zaslavsky", 1997-2019

 

   Seo анализ сайта